Stilnox Zolpidem 10mg

150.00

Artikelnummer: 644 Categorie:

Beschrijving

Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online

Zolpidemtartraat 10 mg tabletten – Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online


2. Subjectieve en kwantitatieve ordening

Elke tablet bevat 10 mg zolpidemtartraat.

Zie rubriek 6.1 voor het volledige overzicht van hulpstoffen.


3. Farmaceutische structuur – Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online


Met film omhulde tablet.

Witte tot grijsachtige, filmomhulde langwerpige tablet, met breukstreep en gegraveerd SN10 aan één zijde.


4. Klinische aandachtspunten


4.1 Therapeutische symptomen

Zolpidem wordt getoond voor de tijdelijke behandeling van een slaapstoornis bij volwassenen in omstandigheden waarin de slaapstoornis verzwakt of extreme pijn bij de patiënt veroorzaakt.

4.2 Posologie en strategie voor de organisatie


Dosering-Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online


De behandeling moet worden ingenomen tijdens een eenzame opname en mag niet tijdens die nacht worden omgeleid.

De voorgeschreven dagelijkse portie voor volwassenen is 10 mg, die direct tijdens het slapengaan moet worden ingenomen. De meest verminderde levensvatbare dagelijkse portie van zolpidem moet worden gebruikt en mag niet hoger zijn dan 10 mg.

Net als bij alle hypnotica, wordt langdurig gebruik niet voorgeschreven. De behandeling moet zo kort zijn als onder de gegeven omstandigheden kan worden verwacht en mag niet langer duren dan een maand, inclusief de tijd van afname. Vergroting voorbij het langste behandeltijdsbestek mag niet plaatsvinden zonder herbeoordeling van de status van de patiënt, aangezien het gevaar van mishandeling en afhankelijkheid toeneemt met de duur van de behandeling (zie paragraaf 4.4).


Ongewone bevolking


Pediatrische populatie – Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online

Zolpidem wordt niet voorgeschreven voor gebruik bij kinderen en tieners onder de 18 jaar, omdat er geen informatie is om te gebruiken bij het verzamelen van deze leeftijd. Het toegankelijke bewijs van door nepbehandeling gecontroleerde klinische voorrondes wordt geïntroduceerd in deel 5.1.

Ouder

Oudere of arbeidsongeschikte patiënten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor de effecten van zolpidem, daarom wordt een portie van 5 mg voorgeschreven. Deze voorgestelde porties mogen niet worden overtroffen.

Leverfunctiestoornis

Aangezien de vrijheid en de vertering van zolpidem verminderd zijn in de leverimpedantie, dient de dosis te beginnen met 5 mg bij deze patiënten met specifieke alertheid bij oude patiënten. Bij volwassenen (jonger dan 65 jaar) kan de dosis worden verhoogd tot 10 mg, juist daar waar de klinische reactie onvoldoende is en de medicatie overal wordt verdragen.

Zolpidem mag niet worden gebruikt bij patiënten met extreme leverproblemen, aangezien het kan bijdragen aan encefalopathie (zie rubriek 4.3).


Strategie voor organisatie


Orale organisatie. – Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online


4.3 Contra-indicaties


• Zolpidemtartraat is gecontra-indiceerd bij patiënten die extreem gevoelig zijn voor zolpidemtartraat of voor een van de hulpstoffen vermeld in segment 6.1.

• Obstructieve rustapneu.

• Myasthenia gravis.

• Ernstige leverdeficiëntie.

• Acute en bovendien extreme somberheid van de luchtwegen.

Zonder informatie mag zolpidem niet worden aanbevolen voor kinderen of patiënten met een gekke aandoening.


4.4 Speciale waarschuwingen en verzekeringen voor gebruik


De reden voor slaapgebrek moet waar mogelijk worden onderkend en de verborgen variabelen moeten worden behandeld voordat een trancelike wordt aanbevolen. De teleurstelling van een slaapstoornis na een behandeling van zeven dagen kan de nabijheid van een essentiële mentale of fysieke verwarring aantonen, en de patiënt dient voorzichtig te worden heroverwogen bij gebruikelijke tussenperioden.

Psychomotorische handicap de volgende dag

Net als andere verdovende / betoverende medicijnen heeft zolpidem effecten op het centrale zenuwstelsel. Het gevaar van psychomotorische verzwakking de volgende dag, inclusief verminderde rijvaardigheid, wordt vergroot als:

• zolpidem wordt binnen minder dan 8 uur ingenomen voordat oefeningen worden uitgevoerd die mentale paraatheid vereisen (zie paragraaf 4.7);

• een deel hoger dan het voorgestelde deel wordt genomen;

• zolpidem wordt samen gecontroleerd met verschillende CZS-depressiva of met verschillende medicijnen die de bloeddimensies van zolpidem vergroten, of met sterke drank of onwettige medicijnen (zie rubriek 4.5).

Zolpidem dient snel tijdens de slaaptijd in een eenzame opname te worden ingenomen en niet tijdens die nacht te worden omgeleid.

Expliciete patiëntenbijeenkomsten – Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online


Ademhalingsdeficiëntie:


Omdat hypnotica het vermogen hebben om ademhalingsproblemen te ontmoedigen, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen als zolpidem wordt aanbevolen aan patiënten met een beperkte ademhalingscapaciteit.

Levergebrek:

Zie gebied 4.2.

Oud:

Zie gebied 4.2 voor portievoorstellen.

Gevaren door overeenkomstig gebruik met verdovende middelen:

Het bijwonen van het gebruik van zolpidem en narcotica kan leiden tot sedatie, somberheid van de luchtwegen, bewusteloosheid en overlijden. Vanwege deze gevaren moet het bijwonen van goedkeuring van verdovende middelen, bijvoorbeeld benzodiazepinen of aanverwante medicijnen, bijvoorbeeld zolpidem met verdovende middelen, worden vastgehouden aan patiënten voor wie electieve behandelingskeuzes onpraktisch zijn.

In het geval dat een keuze wordt gemaakt om zolpidem overeenkomstig met verdovende middelen aan te bevelen, moet het minst krachtige deel worden gebruikt en moet de behandelingsduur zo kort zijn als verstandig zou zijn (zie de aanvullende suggestie voor een breed deel in punt 4.2).

De patiënten moeten aandachtig worden gevolgd op tekenen en bijwerkingen van verdriet en sedatie van de luchtwegen. In deze bewondering wordt het ondubbelzinnig voorgeschreven om patiënten en hun toestand te informeren over deze indicaties (zie paragraaf 4.5).

Gebruik bij patiënten met een verleden vol medicatie of drankmisbruik:

Buitengewoon alert moet worden geoefend bij het goedkeuren van patiënten met een achtergrond die wordt gekenmerkt door misbruik van medicatie of sterke drank. Deze patiënten dienen onder een voorzichtige verkenning te staan ​​terwijl ze zolpidemtartraat of een andere slaapverwekkende stof accepteren, aangezien ze het risico lopen gewend te raken en mentaal afhankelijk te zijn.

Maniakale ziekte:

Hypnotica, bijvoorbeeld zolpidem, worden niet aanbevolen voor de essentiële behandeling van krankzinnige ziekte.

Leed:

Net als bij andere verdovende / betoverende medicijnen, moet zolpidem met de nodige waakzaamheid onder controle worden gehouden bij patiënten die bijwerkingen van melancholie vertonen. Op deze manier zouden zelfdestructieve neigingen beschikbaar kunnen zijn, zodat een minimale hoeveelheid zolpidem die aannemelijk is, aan deze patiënten moet worden verstrekt om de kans op opzettelijke overdosering door de patiënt te vermijden. Eerdere somberheid zou kunnen worden blootgelegd tijdens het gebruik van zolpidem. Aangezien een slaapstoornis een bijwerking van ellende kan zijn, moet de patiënt opnieuw worden onderzocht als een slaapstoornis aanhoudt.

Hieronder vindt u algemene gegevens die de effecten identificeren die zijn waargenomen na de organisatie van benzodiazepinen en andere betoverende operatoren die in overweging moeten worden genomen door de aanbevelende arts.

Weerstand:

Enig verlies van geschiktheid voor de slaapinducerende effecten van kortwerkende benzodiazepinen en benzodiazepine-achtige operatoren zoals zolpidem kan ontstaan ​​na herhaaldelijk gebruik gedurende veertien dagen.

Afhankelijkheid:

Het gebruik van zolpidem kan leiden tot meer mishandeling en tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Het gevaar van afhankelijkheid neemt toe met de hoeveelheid en de duur van de behandeling. Er is des te vaker sprake van afhankelijkheid bij patiënten die langer dan ongeveer een maand met zolpidem werden behandeld. Het gevaar van mishandeling en afhankelijkheid is eveneens groter bij patiënten met een achtergrond die wordt gekenmerkt door mentale rommel en bovendien misbruik van drank, middelen of medicatie. Zolpidem moet met schandalige waakzaamheid worden gebruikt bij patiënten met huidige of een verleden gevuld met drank, substantie of medicatie, misbruik of afhankelijkheid. – Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online

Wanneer fysieke afhankelijkheid is ontstaan, zal een plotseling einde van de behandeling gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen. Deze kunnen bestaan ​​uit hersenpijn of spierpijn, buitengewoon ongemak en druk, gretigheid, wanorde en onrust. -Stilnox Zolpidem 10 mg online kopen

In ernstige gevallen kunnen de begeleidende indicaties optreden: derealisatie, depersonalisatie, hyperacusis, dood en rillingen van de verste punten, extreme lichtgevoeligheid, rumoer en lichamelijk contact, visualisaties of epileptische aanvallen. – Koop Stilnox Zolpidem 10 mg online


Een slaapstoornis herstellen:


Een voorbijgaande aandoening waarbij de bijwerkingen die aanleiding waren voor de behandeling met een benzodiazepine of benzodiazepine-achtige specialist zich herhalen in een verbeterde structuur, kunnen optreden bij stopzetting van de slaapopwekkende behandeling. Het kan worden vergezeld door verschillende reacties, waaronder veranderingen in de gemoedstoestand, onbehagen en angst.

Het is van cruciaal belang dat de patiënt op de hoogte is van de waarschijnlijkheid van terugverende wonderen, waardoor de spanning over dergelijke bijwerkingen wordt beperkt als ze optreden wanneer het herstellende item is beëindigd. Aangezien het gevaar van ontwenningswonderen of terugveren opmerkelijker is gebleken na het onverwacht stoppen van de behandeling, wordt voorgeschreven dat de dosis stapsgewijs wordt verlaagd waar dit klinisch aangewezen is.

Er zijn tekenen dat, als gevolg van benzodiazepinen en benzodiazepine-achtige operatoren met een korte activiteitsduur, ontwenningswonderen kunnen optreden in de tussentijdse dosis, vooral wanneer de meting hoog is.


Geheugenverlies:


Benzodiazepinen of benzodiazepine-achtige specialisten, zolpidem kan bijvoorbeeld anterograde geheugenverlies veroorzaken. De aandoening treedt regelmatig een paar uur na inname van het product op en op deze manier moeten patiënten, om het gevaar te verminderen, garanderen dat ze vrijwel zeker een ononderbroken rustperiode van 8 uur zullen hebben (zie rubriek 4.8).


Andere mentale en “verbluffende” reacties:


Andere mentale en verbluffende reacties, zoals gretigheid, verergering van een slaapstoornis, prikkeling, onrust, vijandigheid, dagdromen, verontwaardiging, nare dromen, gedachtenvluchten, psychose, abnormaal gedrag en andere onvriendelijke sociale effecten zijn bekend bij het gebruik van benzodiazepinen of benzodiazepine-achtige specialisten . Mocht dit gebeuren, dan moet het gebruik van het item worden beëindigd. Deze reacties zullen zeker in het oude gebeuren.


Slapeloosheid en aanverwante praktijken:


Rustwandelingen en andere aanverwante praktijken, bijvoorbeeld ‘rust rijden’, plannen en eten, telefoneren of seksuele relaties aangaan, met geheugenverlies voor de gelegenheid, zijn gemeld bij patiënten die zolpidem hadden gebruikt en niet helemaal wakker waren . Het gebruik van sterke drank en verschillende CZS-depressiva met zolpidem lijkt het gevaar van dergelijk gedrag te vergroten, evenals het gebruik van zolpidem in porties die de meest extreme voorgestelde portie overtreffen. Stoppen met zolpidem dient nadrukkelijk overwogen te worden voor patiënten die dergelijk gedrag melden (bijvoorbeeld rust autorijden), vanwege het gevaar voor de patiënt en anderen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Stilnox Zolpidem 10mg” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *