Dilaudid-HP

234.00

Artikelnummer: 496 Categorie:

Beschrijving

Koop Dilaudid HP online:

Dilaudid-HP

Generieke naam:  hydromorfon (HYE-droe-MOR-fone) – Koop Dilaudid HP online

Merknaam:  Dilaudid-HP


Dit item bevat veel hydromorfon. Het zou alleen moeten worden gebruikt door patiënten die net een opiaat-kwelling hebben gebruikt en tolerant zijn voor de bezittingen. Probeer dit product niet te verwarren met andere injecteerbare soorten hydromorfon of andere injecteerbare opiaat-pijnstillers. Als u vragen heeft of u dit product of een ander injecteerbaar type hydromorfon moet gebruiken, neem dan contact op met uw specialist of een andere leverancier van sociale verzekeringen.

Dilaudid-HP is een opiaat-pijnverlichter die mogelijk neigt naar neiging tot vorming. Probeer niet meer te nemen dan de voorgestelde metingen, doe langer dan aanbevolen, of neem regelmatiger dan aanbevolen zonder uw specialist te raadplegen. – Koop Dilaudid HP online

Dilaudid-HP kan eveneens extreme ademhalingsproblemen veroorzaken. Dit effect kan erger zijn als u het meebrengt met sterke drank, met andere opiaatverlichters of met bepaalde verschillende geneesmiddelen. Vraag uw specialist of medicijnspecialist als u vragen heeft over welke medicijnen deze impact kunnen vergroten. Neem onmiddellijk contact op met uw specialist als u matige of oppervlakkige ontspanning ervaart.


Dilaudid-HP wordt gebruikt voor: 


Behandeling van matige tot ernstige kwelling bij opiaattolerante patiënten die grotere dan normale metingen nodig hebben om voldoende pijnverlichting te geven.

Dilaudid-HP is een opioïde (opiaat) pijnstiller. Het werkt in de geest en het sensorische systeem om kwelling te verminderen.

Probeer Dilaudid-HP niet te gebruiken als:

 • u bent gevoelig voor eventuele reparaties in Dilaudid-HP
 • u accepteert op dit moment NIET veel opiaten
 • u heeft ademhalingsmoeilijkheden of ademhalingsproblemen, ernstige astma, of u lijdt aan een astma-aanval
 • u heeft een verstopping van de ingewanden (immobiele ileus) gekend of vermoed
 • u neemt natriumoxybaat (GHB)

Neem onmiddellijk contact op met uw specialist of medicinale dienstverlener als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is.

Voordat u Dilaudid-HP gaat gebruiken:

Sommige medische aandoeningen kunnen verband houden met Dilaudid-HP. Vertel het uw socialeverzekeringsleverancier als u therapeutische aandoeningen heeft, vooral als een van de onderstaande begeleidingen op u van toepassing is:

 • als u de kans hebt dat u zwanger bent, duidelijk zwanger wilt worden of boezem aanmoedigt
 • als u een remedie of niet-voorgeschreven medicijn, natuurlijke planning of voedingssupplement gebruikt
 • in het geval dat u overgevoelig bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen, waaronder latex of sulfieten
 • in het geval dat u een ongunstige reactie heeft gehad op een andere opiaat-pijnstiller (bijv. codeïne, morfine, oxycodon)
 • als u een achtergrond heeft die wordt gekenmerkt door eindeloze obstructieve pneumonie (COPD) of andere long- of ademhalingsproblemen (bijv. astma, emfyseem, bronchitis, rustapneu), toevallen (bijv. epilepsie), problemen met de bijnierorganen (bijv. Addison aandoening), een vergrote prostaat, hartproblemen (bijv. cor pulmonale), lage bloedsomloop, gebrek aan hydratatie, laag bloedvolume, problemen met de schildklier, urinewegblokkade of ongemak bij het plassen, boog van de wervelkolom, lage zuurstofconcentraties in het bloed (hypoxie), of hoge koolstofdioxidegehaltes in het bloed (hypercapnie)
 • in het geval dat u ernstige loomheid, huidig ​​hoofdletsel, ontwikkelingen in de geest (bijv. verwondingen, tumoren) of een groter gewicht in het hoofd heeft
 • als u lever- of nierproblemen, galblaasproblemen, pancreasproblemen of maag- of inwendige problemen heeft (bijv. verergering, pseudomembraneuze colitis), of als u een late maag- of darmoperatie heeft gehad
 • in het geval dat u sterke drank drinkt of bijwerkingen heeft door terugtrekking van sterke drank
 • bij de kans dat u een individuele of familiegeschiedenis heeft van mentale of mentale problemen (bijv. neerslachtigheid), zelfdestructieve contemplaties of pogingen, verkeerd gebruik van alcoholische dranken of andere substantiële handelingen of afhankelijkheid
 • bij de kans dat u maagpijn heeft; bij de kans dat u zich in zwakte bevindt; als u een operatie zult ondergaan; of als de kans bestaat dat u verdoofd bent als gevolg van hartproblemen, aderproblemen of extreem overlijden
 • als u de kans heeft dat u een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) (bijv. fenelzine) gebruikt of er een in de meest recente 14 dagen heeft ingenomen

ENKELE GENEESMIDDELEN KUNNEN EEN INTERACTIE MET Dilaudid-HP hebben. Vertel het uw menselijke dienstverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, met name de bijgeleverde:

 • Anticholinergica (bijv. Scopolamine, oxybutynine) in het licht van het feit dat het gevaar van ongemak bij het urineren en ernstige blokkering kan toenemen
 • Fenothiazines (bijv. Chloorpromazine) omdat het gevaar van een lage polsslag kan toenemen
 • MAO-remmers (bijv. Fenelzine), andere opiaat-pijnstillers (bijv. Codeïne, morfine, oxycodon), natriumoxybaat (GHB) of tricyclische antidepressiva (bijv. Amitriptyline) omdat het gevaar van extreme traagheid kan toenemen
 • Agonist / tegenstander analgetica (bijv. Buprenorfine, butorfanol, pentazocine) of naltrexon, aangezien deze de geschiktheid van Dilaudid-HP kunnen verminderen en ontwenning kan optreden

Dit is misschien niet een volledig overzicht van alle communicatie die kan plaatsvinden. Vraag uw socialeverzekeringsleverancier of Dilaudid-HP kan meewerken aan verschillende medicijnen die u gebruikt. Neem contact op met uw menselijke dienstverlener voordat u begint, stopt of de dosering van een medicijn wijzigt.


Stapsgewijze instructies om Dilaudid-HP te gebruiken: 


Gebruik Dilaudid-HP zoals gecoördineerd door uw specialist. Controleer het merkteken op het geneesmiddel voor de juiste doseringsaanwijzingen.

Dilaudid-HP wordt doorgaans toegediend als een infuus in het kantoor van uw specialist, de doktersfaciliteit of het centrum. Als u Dilaudid-HP thuis gaat gebruiken, zal een medicinale dienstverlener u laten zien hoe u het kunt gebruiken. Zorg ervoor dat u weet hoe u Dilaudid-HP gebruikt. Houd rekening met de methodologie die u hebt geleerd wanneer u een meting gebruikt. Neem bij vragen contact op met uw sociale verzekeraar.

Probeer Dilaudid-HP niet te gebruiken als het louche of bevlekt is, of als de flacon kapot of beschadigd is.

Bewaar dit artikel, en daarnaast spuiten en naalden, buiten het bereik van jongeren en huisdieren. Gebruik naalden, spuiten of ander materiaal niet opnieuw. Vraag uw menselijke dienstverlener hoe u deze materialen na gebruik moet weggooien. Neem na elke wijkleiding voor overdracht.

In het geval dat u Dilaudid-HP gebruikt voor onvermoeibare kwelling, gebruik het dan op een consistente kalender om de pijn des te beter te beheersen.

In het geval dat u Dilaudid-HP vaak heeft gebruikt, stop dan niet abrupt met het gebruik ervan zonder uw specialist te raadplegen. In het geval dat u Dilaudid-HP al meer dan een halve maand gebruikt en uw specialist u opdraagt ​​ermee te stoppen, kan het zijn dat uw meting beetje bij beetje naar beneden wordt gebracht, zoals aangegeven door uw specialist, om een ​​strategische afstand tot reacties te bewaren.

Mocht Dilaudid-HP nooit meer nodig zijn, gooi het dan zo snel mogelijk weg. Vraag uw specialist of medicijnspecialist hoe u Dilaudid-HP rechtmatig kunt weggooien.

Als u een dosis Dilaudid-HP mist en u gebruikt deze vaak, gebruik deze dan zo snel mogelijk. In het geval dat het bijna tijd is voor de volgende metingen, verdubbel de dosering dan niet om de verloren tijd in te halen, tenzij uw socialeverzekeringsleverancier dit aangeeft. Probeer niet 2 metingen te gebruiken zonder een moment vertraging.

Vraag uw socialeverzekeringsleverancier als u vragen heeft over het gebruik van Dilaudid-HP.


Belangrijke welzijnsgegevens: -Koop Dilaudid HP online


Dilaudid-HP kan loomheid, versuftheid, verduisterd zicht of aangeschotenheid veroorzaken. Deze effecten zijn misschien meer te betreuren als u het meebrengt met sterke drank, andere kalmerende pijnrecepten of bepaalde verschillende geneesmiddelen. Gebruik Dilaudid-HP met waarschuwing. Probeer niet te rijden of andere, misschien gevaarlijke, boodschappen te doen totdat u weet hoe u erop reageert.

Probeer geen sterke drank te drinken terwijl u Dilaudid-HP gebruikt.

Raadpleeg uw specialist voordat u recepten gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken (bijv. Kalmerende middelen, spierverslappers) terwijl u Dilaudid-HP gebruikt; het kan bijdragen aan hun bezittingen. Vraag of u vragen heeft over welke medicijnen slaperigheid kunnen veroorzaken.

Dilaudid-HP kan duizeligheid, onvastheid of black-out veroorzaken; sterke drank, broeierig klimaat, lichaamsbeweging of koorts kunnen deze effecten versterken. Om hierop te anticiperen, gaat u geleidelijk rechtop zitten of staan, vooral ’s ochtends. Ga zitten of rusten bij de belangrijkste indicatie van een van deze effecten.

Dit item bevat veel hydromorfon. Probeer dit item niet te verwarren met andere injecteerbare soorten hydromorfon. Als u vragen heeft of u dit product of een ander injecteerbaar type hydromorfon moet gebruiken, neem dan contact op met uw specialist of met een andere leverancier van menselijke diensten.

Het gevaar dat Dilaudid-HP neiging tot framing wordt, kan groter zijn in het geval dat u het in hoge doseringen of gedurende een geruime tijd gebruikt. Probeer niet meer dan de voorgestelde afmetingen te gebruiken of langer te gebruiken dan aanbevolen zonder uw specialist te raadplegen. Probeer uw metingen niet te veranderen of vaker te gebruiken dan wordt aanbevolen zonder uw specialist te raadplegen.

Dilaudid-HP kan obstructie veroorzaken. Om verstopping te voorkomen, moet u een voedingsschema volgen dat voldoende vezels bevat, veel water drinken en sporten. Praat met uw specialist over het gebruik van darmmedicijnen of ontlastingconditioners om onderbreking te voorkomen of te behandelen terwijl u Dilaudid-HP gebruikt.

Als uw pijn voortduurt of erger blijkt te zijn of als u symptomen heeft die u zorgen baren, neem dan contact op met uw specialist.

Dilaudid-HP kan sulfieten bevatten, die bij bepaalde mensen (bijv. Astmapatiënten) ongunstige reacties kunnen veroorzaken. Als u van tevoren een ongunstige reactie op sulfieten heeft gehad, neem dan contact op met uw specialist of medicijnspecialist om te beslissen of de medicatie die u gebruikt sulfieten bevat.

Vertel uw specialist of tandarts dat u Dilaudid-HP gebruikt voordat u therapeutische of tandheelkundige zorg, crisiszorg of operatie krijgt.

Gebruik Dilaudid-HP met alertheid in de Ouderen; ze kunnen gevoeliger zijn voor de bezittingen, met name vermoeidheid en ademhalingsproblemen.

Dilaudid-HP moet bij KINDEREN met schandalige waakzaamheid worden gebruikt; welzijn en toereikendheid bij jongeren zijn niet bevestigd.

ZWANGERSCHAP en BORSTVOEDING: Neem contact op met uw specialist als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn. U moet de voordelen en gevaren onderzoeken van het gebruik van Dilaudid-HP terwijl u zwanger bent. Dilaudid-HP wordt aangetroffen in de boezemafvoer. Probeer niet boezem te voeden tijdens het gebruik van Dilaudid-HP.

Op het moment dat Dilaudid-HP wordt gebruikt voor langdurige perioden of bij hoge metingen, functioneert het mogelijk niet zo goed en kan het zijn dat hogere doseringen nodig zijn om een ​​niet te onderscheiden effect te krijgen van het aanvankelijk genomen. Dit staat bekend als TOLERANTIE. Praat met uw specialist als Dilaudid-HP op bewonderenswaardige wijze ophoudt met functioneren. Probeer niet meer te gebruiken dan aanbevolen.

Een paar mensen die Dilaudid-HP al een tijdje gebruiken, kunnen de behoefte krijgen om het te blijven gebruiken. Personen die hoge metingen gebruiken, lopen eveneens gevaar. Dit staat bekend als DEPENDENCE of slavernij. Afhankelijkheid zal waarschijnlijk geen probleem zijn bij patiënten die bij de dood aan de deur zitten, waar comfort belangrijker is. Als u Dilaudid-HP routinematig gebruikt, stop dan niet ineens met het gebruik ervan zonder uw specialist te raadplegen. Bijwerkingen van de INTREKKING zijn opgetreden wanneer Dilaudid-HP abrupt wordt gestaakt en kunnen nervositeit omvatten; losheid van de darmen; koorts, loopneus of piepende ademhaling; de rillingen en vreemde huidsensaties; ziekte en braken; kwelling; onbuigzame spieren; dingen zien, horen of voelen die er niet zijn; huiveren of trillen; zweten; en ongemak dommelen.


Mogelijke reacties van Dilaudid-HP: 


Alle oplossingen kunnen reacties veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of minder ernstige symptomen. Neem contact op met uw specialist als een van de meest voorkomende symptomen aanhoudt of merkbaar vervelend wordt:

 • Stilstand;
 • discombobulatie,
 • traagheid;
 • droge mond;
 • blozen;
 • aangeschotenheid;
 • misselijkheid;
 • zweten;
 • oprispingen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Dilaudid-HP” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *