Ativan 2 mg (A 2 BPI 65 )

255.00

Artikelnummer: 186 Categorie:

Beschrijving

Ativan Uitspraak


Generieke naam: lorazepam (oraal) (lor A ze pam)
Merknamen: Ativan


Wat is Ativan?


Ativan (lorazepam) behoort tot een groep geneesmiddelen die benzodiazepinen worden genoemd. Lorazepam beïnvloedt chemische stoffen in de hersenen die mogelijk uit balans zijn bij mensen met angstgevoelens.

Ativan wordt gebruikt om angststoornissen te behandelen.

Ativan kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.


Belangrijke informatie:


U mag Ativan niet gebruiken bij de kans dat u limietglaucoom of myasthenia gravis heeft, of in het geval dat u overgevoelig bent voor Valium of een vergelijkbaar recept.

Probeer lorazepam niet te gebruiken als u zwanger bent. Dit geneesmiddel kan bij een baby geboorteafwijkingen of gevaarlijke ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

Lorazepam kan een neiging tot framing zijn en moet alleen worden gebruikt door de persoon waarvoor het werd aanbevolen. Misbruik van de propensity framing-oplossing kan afhankelijkheid, overdosis of overlijden veroorzaken. Ativan mag nooit aan iemand anders worden gegeven, vooral niet aan iemand die een verleden heeft dat gevuld is met kalmerende mishandeling of afhankelijkheid. Bewaar het geneesmiddel op een veilige plaats waar anderen er niet bij kunnen.

Probeer geen sterke drank te drinken terwijl u Ativan gebruikt. Lorazepam kan de effecten van sterke drank vergroten.


Voordat u deze oplossing inneemt:


Het is riskant om Ativan op internet of bij handelaren buiten de Verenigde Staten te kopen. Geneesmiddelen die via internetdeals zijn overgenomen, kunnen risicovolle oplossingen bevatten of mogen niet worden verspreid door een erkende drogisterij. De deal en verspreiding van Ativan buiten de VS stemmen niet overeen met de richtlijnen van de Food and Drug Administration (FDA) voor het beschermde gebruik van dit medicijn.

U dient Ativan niet te gebruiken als u:

 • limietpunt glaucoom;
 • myasthenia gravis; of
 • een achtergrond gekenmerkt door de ongunstig gevoelige reactie op benzodiazepinen, bijvoorbeeld diazepam (valium), chloordiazepoxide, clonazepam, flurazepam en andere.

Om er zeker van te zijn dat Ativan in orde voor u is, moet u uw specialist op de hoogte brengen als u:

 • toevallen of epilepsie;
 • nier- of leverziekte (met name alcoholische leverziekte);
 • astma of een ander ademhalingsprobleem;
 • open punt glaucoom;
 • een achtergrond gekenmerkt door neerslachtigheid of zelfdestructieve mijmeringen of gedrag;
 • een achtergrond gekenmerkt door medicatie of drankdwang; of
 • als u een opiaat (opioïde) oplossing gebruikt.

Probeer Ativan niet te gebruiken als u zwanger bent. Deze oplossing kan geboorteverlies veroorzaken. Uw baby zou ook duidelijk aan de medicatie kunnen worden onderworpen. Dit kan gevaarlijke ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij het kind nadat het is verwekt. Kinderen die zijn verwekt onder de neiging om farmaceutisch te framen, hebben mogelijk een korte tijd medicinale behandeling nodig. Vertel het uw specialist als u zwanger bent of van plan bent merkbaar zwanger te worden. Gebruik krachtige anticonceptie-medicatie om zwangerschap tegen te gaan terwijl u Ativan gebruikt.

Lorazepam kan in de boezemafvoer terechtkomen en een zogende baby verwonden. U dient niet uw boezem aan te moedigen terwijl u Ativan gebruikt.

Ativan wordt niet goedgekeurd voor gebruik door iemand die jonger is dan 18 jaar.

De kalmerende effecten van lorazepam kunnen langer aanhouden bij meer gevestigde volwassenen. Onbedoeld vallen komt regelmatig voor bij oudere patiënten die benzodiazepines gebruiken. Wees alert om te voorkomen dat u valt of incidentele schade oploopt terwijl u Ativan gebruikt.


Op welke manier zou het een goed idee zijn om Ativan in te nemen?


Neem Ativan precies zoals het voor u is goedgekeurd. Neem tenslotte koppen over uw oplossingsnaam. Gebruik Ativan nooit in grotere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Vertel het uw specialist als het medicijn ook lijkt te stoppen met werken bij het behandelen van uw bijwerkingen.

Lorazepam is misschien een neiging tot framing. Deel Ativan nooit met iemand anders, vooral niet met iemand met een achtergrond die wordt gekenmerkt door het toedienen van mishandeling of gewoonte. Bewaar het medicijn op een plek waar anderen er niet bij kunnen.

Misbruik van farmaceutische preparaten voor het inlijsten van geneigdheid kan gewoonte, overdosis of ondergang veroorzaken. Ativan zonder einde aanbieden of geven is illegaal.

Ativan zou slechts voor een korte periode moeten worden gebruikt. Probeer deze oplossing niet langer te gebruiken dan uw specialist voorschrijft.

Probeer niet plotseling te stoppen met het gebruik van Ativan, anders kunt u beledigende ontwenningsverschijnselen krijgen, waaronder een aanval (beven). Vraag uw specialist hoe u veilig kunt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bel uw specialist als deze oplossing lijkt te stoppen met werken, ook bij het behandelen van uw ongemakkelijke indicaties.

Bewaar Ativan op kamertemperatuur, ver van vocht, warmte en licht.

Controleer de hoeveelheid farmaceutisch gebruik die uit elke nieuwe kan wordt gebruikt. Lorazepam is een medicijn tegen verkeerd gebruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel op een schandelijke manier of zonder oplossing gebruikt.


Wat gebeurt er als ik metingen mis?


Voer de gemiste meting uit wanneer u zich herinnert. Omzeil de gemiste metingen voor de kleine kans dat het praktisch tijd is voor uw volgende geboekte dosering. Probeer geen extra medicatie te nemen om de gemiste metingen in te halen.


Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?


Zoek naar medicinale crisisoverwegingen of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222. Een overdosis lorazepam kan dodelijk zijn. Bijwerkingen van overdosering kunnen zijn: buitensporige vermoeidheid, wanorde, spiertekort, verlies van aanpassing of coördinatie, aangeschoten gevoel en zwijmelen.


Waar zou het een goed idee voor zijn om weg te blijven tijdens het gebruik van Ativan?


Geen sterke drank drinken. Er kunnen risicovolle symptomen optreden.

Ativan kan uw redenering of reacties belemmeren. Vermijd autorijden of werkapparatuur totdat u weet hoe dit medicijn u zal beïnvloeden. Een aangeschoten gevoel of extreme vermoeidheid kan vallen of andere ongemakken veroorzaken.


Ativan reacties:


Roep medische hulp in voor het geval dat u aanwijzingen heeft van een ongunstige reactie op Ativan: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Bel onmiddellijk uw specialist als u last heeft van:

 • extreme traagheid;
 • overwegingen van zelfmoord of zelfbeschadiging;
 • abnormale veranderingen in de gemoedstoestand of het gedrag;
 • wanorde, vijandigheid, mentale trips;
 • geweigerde rustproblemen;
 • plotseling onrustig gevoel of energie;
 • spiertekort, hangende oogleden, ongemak slurpend;
 • visie verandert; of
 • pijn in de bovenbuik, zwakke plas, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Regelmatige symptomen van Ativan kunnen zijn:

 • aangeschotenheid, slaperigheid;
 • Tekortkoming;
 • onduidelijk discours, de afwezigheid van aanpassing of coördinatie;
 • geheugenproblemen; of
 • zich onzeker voelen.

Dit is niet een hele opsomming van symptomen en er kunnen andere optreden. Breng uw specialist op de hoogte van onregelmatige of vervelende symptomen. U kunt reacties melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.


Doseringsgegevens van Ativan


Gebruikelijke dosis Ativan voor volwassenen voor angst:

Tabletten:

 • Start metingen: 2 tot 3 mg oraal elke dag 2 tot 3 keer per dag gericht
 • Ondersteunende meting: 1 tot 2 mg oraal 2 tot 3 keer per dag

Parenteraal:

 • IV: 2 mg opgeteld, of 0,044 mg / kg, afhankelijk van wat het kleinst is

Opmerkingen:

 • – De dagelijkse metingen kunnen variëren van 1 tot 10 mg voor elke dag.
 • – De dosis zou beetje bij beetje moeten worden uitgebreid als verwacht wordt dat dit helpt om een ​​strategische afstand te bewaren tegen ongunstige effecten.
 • – Wanneer de hogere meting wordt getoond, dient de nachtdosering vóór de dagdosering te worden uitgebreid.

Gebruik:  Beheer van spanningsproblemen of voor de vluchtige hulp van de manifestaties van nervositeit of onbehagen gerelateerd aan depressieve bijwerkingen

Normale dosis voor volwassenen voor lichte anesthesie:

 • IM: 0,05 mg / kg tot een maximum van 4 mg
 • IV: 2 mg opgeteld, of 0,044 mg / kg, afhankelijk van wat het kleinst is

Opmerkingen:

 • – Doses van andere injecteerbare medicatie die het focale sensorische systeem onderdrukt, moeten worden verminderd.
 • – Voor een ideale impact moet intramusculaire medicatie niet minder dan 2 uur vóór de verwachte middelmethode worden toegediend.
 • – Narcotische analgetica moeten worden behandeld op hun standaard preoperatieve tijd.
 • – IV: deze dosering mag conventioneel niet worden overschreden bij patiënten ouder dan 50 jaar.
 • – IV: Hogere doseringen tot 0,05 mg / kg tot een totaal van 4 mg kunnen worden gecontroleerd.
 • – Voor een ideale impact moet intraveneuze medicatie 15 tot 20 minuten vóór het verwachte agentensysteem worden gereguleerd.

Maak gebruik van:

– Pre-anesthetische medicatie voor volwassen patiënten, die sedatie (loomheid of slaperigheid) veroorzaakt, spanning verlicht en een verminderd vermogen om gebeurtenissen te beoordelen die zijn geïdentificeerd met de dag van de operatie

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor status epilepticus:

0,1 mg / kg IV tot 4 mg voor elke dosering; kan binnen 5 tot 10 minuten opnieuw optreden

Meest extreme dosering: 8 mg

Opmerkingen:

 • – Vitale functies moeten worden gecontroleerd, een ongehinderde luchtvaartroute moet in stand worden gehouden en gesimuleerde ventilatieapparatuur moet toegankelijk zijn.
 • – Als een intraveneuze poort niet toegankelijk is, kan de IM-cursus waardevol zijn.

Gebruik:  Behandeling van status epilepticus

Normale dosis voor volwassenen voor slapeloosheid:

 • 2 tot 4 mg oraal gereguleerd tijdens slaaptijd

Opmerkingen:

– De metingen zouden langzaam moeten worden uitgebreid als verwacht wordt dat ze helpen om een ​​strategische afstand te bewaren van onvriendelijke effecten.

Gebruik:  Beheer van slaapgebrek

Regelmatige geriatrische dosis voor angst:

 • Oudere of wilsonbekwame patiënten:
 • Dagelijks 1 tot 2 mg oraal in verdeelde metingen

Opmerkingen:

 • – De dosis moet geleidelijk worden uitgebreid wanneer verwacht wordt dat dit antagonistische effecten helpt voorkomen.

Gebruik:  Beheer van spanningsproblemen of voor de vluchtige hulp van de indicaties van nervositeit of onbehagen gerelateerd aan depressieve bijwerkingen

Gebruikelijke dosis bij kinderen voor angst:

 • 12 jaar of meer gevestigd:
 • Startdosering:  2 tot 3 mg oraal elke dag 2 tot 3 keer per dag gereguleerd
 • Onderhoudsdosering:  1 tot 2 mg oraal 2 tot 3 keer per dag

Opmerkingen:

 • – De dagelijkse dosis kan veranderen van 1 mg tot 10 mg per dag.
 • – De dosis moet langzaam worden verhoogd als verwacht wordt dat dit helpt om onvriendelijke effecten te voorkomen.
 • – Wanneer de hogere meting wordt aangetoond, dient de nachtdosering vóór de dagmetingen te worden uitgebreid.

Gebruik:  Beheer van onbehaaglijkheidsproblemen of voor de vluchtige verlichting van de bijwerkingen van spanning of nervositeit die verband houden met depressieve bijwerkingen

Normale pediatrische dosis voor slapeloosheid:

 • 12 jaar of meer gekruid:
 • 2 tot 4 mg oraal gereguleerd tijdens slaaptijd

Opmerkingen:

 • – Voor oudere of verzwakte patiënten wordt een onderliggende meting van 1 tot 2 mg / dag in geïsoleerde doseringen voorgeschreven.
 • – De metingen zouden langzaam moeten worden uitgebreid als verwacht wordt dat ze helpen om een ​​strategische afstand te bewaren van onvriendelijke effecten.

Gebruik:  Beheer van een slaapstoornis.


Wat zullen verschillende medicijnen van invloed zijn op Ativan?


Als Ativan wordt meegenomen met verschillende medicijnen die u lusteloos maken of uw ademhaling matigen, kan dit gevaarlijke symptomen of overlijden veroorzaken. Vraag uw specialist voordat u Ativan meebrengt met een rustpil, een opiaat-kwelmedicijn, een remedie tegen hackers, een spierverslapper of een recept voor spanning, melancholie of toevallen.

Breng uw specialist op de hoogte van al uw huidige geneesmiddelen en alle geneesmiddelen die u begint of stopt met gebruiken, met name:

 • enkele andere voorschriften om nervositeit te behandelen;
 • probenecide;
 • aminofylline of theofylline;
 • een stimulerend middel of oplossing om psychologische instabiliteit te behandelen;
 • een barbituraat, bijvoorbeeld fenobarbital;
 • opiaat-kwelling farmaceutisch;
 • inbeslagname farmaceutisch; of
 • het geneesmiddel dat een antihistaminicum bevat (bijvoorbeeld een rustmedicijn, een koelmiddel of een gevoelige oplossing).

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Ativan 2 mg (A 2 BPI 65 )” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *